Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува анализ на потенциалния ефект от прилагането на схемата за преразпределително плащане през 2014 г. За да бъде приложена схемата още от 2014 г., България трябва да уведоми ЕК, че ще прилага схемата и какъв е размерът на бюджета, който ще отдели за този вид подпомагане в срок до 1 март 2014 г. Бюджетът може да бъде до 30% от тавана за директни плащания за съответната година.

 

През 2014 г. бюджетът за преразпределително плащане се осигурява от тавана за директни плащания - 642 103 000 евро, но се изчислява като дял от тавана - 789 365 000 евро. С прилагането на Схемата за преразпределително плащане може да се постигне по-равномерно разпределение на директните плащания между отделните групи бенефициенти, се посочва в анализа на МЗХ. При решение на държавата да прилага Схемата, тя може да бъде приложена по 2 начина: еднаква ставка за всичките първи хектари (1 ниво на подпомагане) или различна ставка за първите хектари с определено деление по избор на държавата в рамките на първите хектари (2 или повече нива на подпомагане).
 

 

[news]
С прилагане на Схемата може да се постигне определена диференциация на средното плащане на стопанство в зависимост от размера на площта, според МЗХ. Предложеният вариант би довел до повишаване на директната субсидия на 95,09% от получателите на субсидия по СЕПП. Относителното нарастване на плащанията е еднакво за всички стопанства с размер до 30 ха (300 дка) – 36%. Средното плащане на декар в стопанства с размер до 300 дка би било 45,10 лева/дка и в същото време средното плащане и за най-големите стопанства не би паднало под 30 лева/дка.
 

От 2015 г. европейското законодателство изисква подпомагането по СЕПП на един бенефициент в размер над 150 000 евро да се намалява с поне 5%. При прилагане на Схемата за преразпределително плащане с бюджет от поне 5% от средствата за директни плащания може да не бъде прилагано намалението от поне 5% за сумите по СЕПП над 150 000 евро. През 2014 г. като преходна година не се прилага изискването за намаление на плащанията от 5%, но въпреки това може да се приложи Схемата за преразпределително плащане за постигане на по-справедливо разпределение на субсидиите между кандидатите за директни плащания.

 

Прилагането на Схемата за преразпределително плащане може да спомогне за избягване на ситуация, в която малък брой големи бенефициенти да получават по-голямата част от директните плащания и голям брой бенефициенти да получават незначителен дял от общата директна субсидия. С прилагането на Схемата за преразпределително плащане ще бъдат по-чувствително стимулирани голям брой средни и малки земеделски стопанства, се посочва още в анализа на МЗХ.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!