Министерството на земеделието и храните (МЗХ) иска одобряване на допълнителни средства в размер на 15 300 000 лева, става ясно от публикуван на сайта на МЗХ проект на постановление на МС за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 година по бюджета на Министерството на земеделието и храните. 15 млн. лв. се предвиждат за Напоителни системи.

 

„Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за водите на „Напоителни системи“ се възлага задължение за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него мрежа. За изпълнението на тази услуга дружеството получава компенсация от държавния бюджет, като средствата се предоставят и отчитат чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните”, се посочва в доклад на министър Димитър Греков. Натрупаните задължения на дружеството през последните 3 г. са над 24 млн. лв.

 

По думите на министър Греков последствията от спирането на дейността по поддържането на обектите от вредното въздействие на водите ще са свързани с бедствия и щети за държавата, общините, инфраструктурата и населението, както и възникване на социално напрежение. С поисканите допълнителни средства ще бъдат изплатени заплатите на работещите в Напоителни системи и ще бъде осигурена нормална работа на дружеството.

 

МЗХ е поискало и 300 000 лв. за Института за планинско животновъдство и земеделие в Троян. В доклада на министър Греков е записано, че допълнителните средства са предназначени за научно-приложни разработки в областта на планинското и полупланинското животновъдство.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!