По 200 лв на глава животно предвижда Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по Схемата за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета (схема, обвързана с производството).
 

Право на подпомагане по схемата за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета има земеделски стопанин, който:
 

1. не притежава индивидуална млечна квота;

2. отглежда в стопанството си 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните.
[news]
Подпомагане по схемата за крави с бозаещи телета се изплаща, когато след подаване на заявлението за подпомагане земеделският стопанин продължава да отглежда заявените крави и/или юници най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, и не притежава индивидуална млечна квота.

Помощта по схемата за крави с бозаещи телета се определя въз основа на броя на заявените за подпомагане крави и юници, които реално се отглеждат в стопанството.


За 2013 г. (преди да бъде трансформирана в схема за специфично подпомагане) ставката за подпомагане на крави с бозаещи телета с национални доплащания беше 50 лв. на глава животно.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!