В Министерството на земеделието и храните (МЗХ) не е постъпвала информация, че Европейската комисия (ЕК) възнамерява да наложи финансови санкции на държавата по Програмата за селските райони. Това съобщиха за "Хоризонт" от пресцентъра на Министерството. 
 
Според публикация на БГНЕС, Европейската комисия се очаква да наложи колосални по своите размери санкции на България за разходването на европейски средства по земеделската програма. Точният размер се очаква да стане ясен следващата седмица, когато в Брюксел трябва да пътува делегация от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд “Земеделие”.
 
Европейската комисия се очаква да наложи финансови санкции в размер на стотици милиони евро за парите за т.нар. “селски туризъм”, които ДФ “Земеделие” е разплатил през програмния период 2007-2013 г. Санкциите са заради установени нарушения и закупуване на луксозни возила, АТВ-та, мотори и дори плавателни съдове, които вместо за туризъм, били ползвани за лични цели от бенефициентите. Корекцията, която Брюксел ще наложи на ДФ “Земеделие” ще се покрие за сметка на държавния бюджет.
 
Фермер.БГ припомня, че два дни по-рано от Фонд Земеделие изпратиха официална позиция относно информации в медийното пространство за наложени санкции по ПРСР. От Фнда посочиха, че към настоящия момент са влезли в сила финансови корекции, наложени по одити от службите на ЕК в общ размер на 26 млн. евро (по мерки 321,322,511 – 19,5 млн. евро; по мерки 121, 123 – 317 хил. евро; по мерки 141, 511 – 1,6 млн. евро; по мярка 112 – 4,6 млн. евро). 
 
В ход е процедура по общинските мерки, по която в процеса на обсъждане и представяне на мотивирани отговори от страна на България предложената от ЕК санкция е намалена. По първоначалните заключения от одитните доклади,  сумата предложена за изключване беше в размер на 235 млн. евро, но в рамките на представените допълнителни аргументи и доказателства от страна на ДФ „Земеделие“, изцяло отпадна санкция за над 97 млн. евро, свързана с констатации по отношение на Гаранционния фонд. В хода на обсъжданията между страните многократно е намален и размерът на засегнатите суми и предложението за финансова корекция, свързани с авансовите плащания към общините за близо 100 млн. евро.
 
В процедура са 3 обединени одита по общинските мерки за периода 2013-2014 г. с първоначално предложени санкции от 33,3 млн. евро, за които предстои помирителна процедура. В резултат  на допълнително представени мотиви, от ДФЗ очакват тази санкция да се редуцира допълнително.
 
По отношение на предложената санкция в размер на 28,2 млн. евро, във връзка с финансирането на проекти за ВЕИ, след взети мерки опт страна на Държавата, службите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони”, сумата беше редуцирана до 4,7 млн. евро.", уточниха от Фонда.