В периода 22 февруари – 2 март 2014 г. Министерство на земеделието и храните организира български национален щанд на Международното селскостопанско изложение „SIA (Salon International de l'Agriculture) 2014” в гр. Париж, Франция. Международното селскостопанско изложение „SIA” със своята над 50-годишна история е изградило репутацията си на едно от най-значимите изложения в областта на животновъдството и генетиката, земеделието, зеленчукопроизводството, гастрономията, зеления туризъм и пр.

 

През 2013 г. беше проведено 50-то юбилейно издание на „SIA” с 1130 изложители и близо 700 000 посетители. България участва в изложението с национален щанд от 2011 г., като оттогава се забелязва значително повишаване на интереса както към представените български продукти, така и към България като земеделска и туристическа дестинация. Българското национално участие през 2014 г. се организира отново под егидата на Министерство на земеделието и храните с цел да бъде представен спектърът от продукти и услуги, които нашата страна предлага в сектора, като трябва да се отбележи, че изложението е насочено към крайния потребител.

 

МЗХ поема разходите за:
Наемане на изложбена площ
Проектиране и изграждане на изложбен щанд
Наемане на оборудване и обзавеждане

 

Фирмите, които желаят да участват в Международното селскостопанско изложение „SIA 2014” на българския национален щанд поемат всички други разходи, както следва:

Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието - пътни, дневни, застраховки и квартирни (фирмите, които имат представители трябва да осигурят тяхното присъствие на щанда от първия до последният работен ден на изложението съобразно обявеното работно време на панаира);
Заявени допълнителни услуги;
Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложението.

 

Желаещите фирми може да се представят по следните два начина:
1. С мостри, които ще бъдат представени на общия щанд с българските продукти;
2. С мостри и представител на производителя, в който случай ще има осигурено специално отделно място за фирмата.

 

Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на Заявка за участие (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно, които следва да бъдат входирани в МЗХ и изпратени на електронни адреси: [email protected] и [email protected] най-късно до 06 февруари 2014 г. Предвид ограничения брой места, ще бъде направено класиране на подалите заявка фирми, според критериите, посочени в заявката.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Георгова, държавен експерт в отдел „Международни отношения”, дирекция „Европейска координация и международни отношения” в МЗХ на телефон: 02 / 985 11  243 и г-жа Константина Калайджиева на тел. 02 / 985 11 361.

 

 

Заявка и критерии за участие в изложението SIA 2014

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!