Районният съд във Велико Търново е взел решение млада фермерка да върне на Държавен фонд Земеделие 24 446 лв., получени от Фонда по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Жената трябва да възстанови и 4191 лв. лихва към тях. Осъдената К.Е.Е. ще плаща и близо 4000 лв държавни такси и възнаграждение за юрисконсулт, съобщи Труд. 
 
През 2010 г. стопанката била одобрена да получи безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" в размер на 48 892 лв. Финансовата помощ се изплащала на два етапа като фондът извършил първото плащане в размер на 24 446 лв. на 7 юли 2010г. 
 
За изплащане на втория транш от помощта бенефициентът следвало да подаде заявка, но фермерката не подала такава. В следствие на това ДФ „Земеделие” развалил договора и започнал да търси възстановяване на полученото първо плащане. В съдебното заседание фермерката се оправдала, че не прочела договора и не знаела за задължението си.
 
Съдът обаче, е уважил претенцията на ДФ „Земеделие” и осъдил К.Е.Е. да върне получената субсидия с лихвите.