Министерство на земеделието напомни, че на 23 август 2019 г. изтича срокът за предоставяне на коментари и аргументирани бележки по публикувания проект на Анализ на селското стопанство и Хранително-вкусова промишленост (ХВП), изготвен от Института по аграрна икономика.

Новата ОСП: Вижте пълната картина на селското стопанство по браншове

Проектът на анализа засега не е приет от министерството и е обект на вътрешно съгласуване в работните групи към координационната група за Обща селскостопанска политика (ОСП).

Анализът, известен също като SWOT анализ обхваща шест от деветте специфични цели за новата ОСП. По силата на законодателната рамка изследването се базира единствено на официални данни.

Министерството: „В отговор на предложението на браншови организации, отправено по време на Дискусията на тема „ОСП 2021-2027“, предоставихме възможност за двустранни срещи с представители на Института по аграрна икономика."

Искания за двустранни срещи може да се изпращат на имейл адреса: [email protected]rnment.bg в срок до 23 август. 

При предоставяне на бележки по Анализа на състоянието на селското стопанство и ХВП трябва да бъде посочен раздел от анализа, който представлява обемен документ от 407 страници.

Министерството изисква също информация за подателя - браншова организация, институция, представители, имейл и телефон за връзка.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.