Минималният осигурителен доход за земеделските производители ще скочи от 300 лева на 480 лева през 2018 г. Това гласи проектобюджета за следващата година, изготвен от Министерство на финансите.
 
 
С проектозакона се увеличава минималното обезщетение за безработица, но ще се изисква по-дълъг осигурителен период, за да се ползва това право. Минималното дневно обезщетение ще скочи от 7.20 лева на 9 лева, но се въвежда и максимално дневно такова, в размер на 74.29 лева.
 
Освен това, за да получи човек обезщетение за безработица, трябва да се е осигурявал поне 12 месеца през последната година и половина, а не 9, както е в момента.
 
Колкото до максималния осигурителен доход, той се стопира на 2600 лева, както е и сега.