Детските градини и училищата имат възможност да скъсят веригата между фермерите и градските потребители. Един от начините това да стане е да се прецизира изискването доставката на храна да пристига на място в определен брой дни веднага след реколтирането. 
 
„Някои училища в Любляна имат директен контакт с местните фермери, други работят с кооперативи, които доставят храна“, казва Весна Ерхарт, експерт от общината в словенската столица Любляна, цитирана от ec.europa.eu
 
Кметството в града иска да развие и промотира купуването на продукция директно от местните фермери и именно заради това е улеснило контакта и нормативната уредба, за да може училищата и детските градини да работят заедно. 
 
„Около Любляна има около 800 стопани, които са малки и средни производители. Работи се с дистрибутори, които събират продукцията на фермите и я доставят в училищата“, казва Ерхарт, чиято основна задача е да свързва малките и средни ферми с хората, които отговарят за снабдяването на училищата и детските градини с храна. 
 
Тази година Ерхарт и колегите й започнаха да провеждат семинари и уъркшопи, в които участват местни производители, училищни служители и директори на детски градини. 
 
Като резултат от предлагането на храна на 60 различни обществени институции, местните фермери са увеличили своята продукция с между 6 и 12 процента за последните три години
„Щастливи сме, че децата се хранят с местна и здравословна храна, а пък така се стимулира и бизнеса на стопаните“, добавя Ерхарт.