Броят на пчелните стопанства в страната намалява, но за сметка на това броят на пчелните семейства се увеличава. Това сочат последните данни на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Ако трябва да сравним 2015, 2016 и 2017 г. ще откроим няколко тенденции, а именно:
- броят на пчелните стопанства в страната намалява;
- броят на пчелните семейства се увеличава прогресивно;
- добивът на пчелен мед също се повишава през годините.
 
По последни цялостни данни на ресорното ведомство, през 2015 г. броят на пчелните стопанства общо за страната е бил 17 969 на брой. Обобщените данни за 2016 г. показват негативна тенденция или спад в пчелните стопанства. Тогава общият брой за страната е паднал на 15 306. 2017 г. не е по-различна, тенденциозно статистиката върви надолу, като през годината общо за страната пчелните стопанства са били 13 431, като най-много такива са регистрирани в Северозападния регион на страната – 2920 за 2017 г.
 
Трябва да отбележим и факта, че по-голяма част от пчеларите не са регистрирани като земеделски производители. 
 
Другата тенденция касае броя на пчелните семейства. През 2015 г. те са били 747 434 на брой, през 2016 г. 754 105, а през 2017 г. достигат 765 772 на брой, което значи, че всяка година въпреки редуцирането в броя, фермерите, регистрирани в сектора, увеличават броя на своите пчелни семейства.
 
Добитият пчелен мед през годините също се увеличава. Ако през 2015 г. той е 11 388 тона, през 2017 г. той скача на 11 807 тона. 
 
Най-висок добив от мед е регистриран в Северния централен регион – общо 3 271 тона през 2017 г., докато през 2015 г. добивът е бил 2 714 тона.
 
Припомняме, че разширяването на стопанствата и прилагането на иновации може да се случи и посредством Националната пчеларска програма, прием по чийто мерки стартира преди дни, в понеделник, 7 януари. Приемът по различните мерки от програмата продължава до петък, 18 януари 2019 г.
 
Въпреки, че все още нямаме данни за 2018 г., се вижда, че трудностите не спират сектора да прави крачки напред. Преди дни стана ясно, че представители от шест региона ще съставят консултативен съвет към МЗХГ, който да участва в решаването на проблемите в пчеларския сектор.