Конференция на високо равнище за по-добро здраве на пчелите събра в Европейската комисия политически експерти от държавите-членки, представители на пчеларски организации, неправителствени организации, учени и изследователи в областта на пчелите и опрашването, пчелари. Целта на конференцията бе да се насърчат диалогът, трансферът на знания, координацията и съвместният подход в триъгълника политика - наука - практика на европейско, национално и местно равнище.

 

Широкият форум откриха комисарят по здравеопазване Тонио Борг, генералният секретар на гръцкото Министерство на земеделието Димитрис Мелас, евродепутатът Мария Габриел, президентът на Световния пчеларски конгрес „Апимондия” Жил Ратиа и режисьорът на филма „Повече от мед” Маркус Имхоф. Комисар Борг разгледа действията на ЕК за здравето на пчелите. „ЕС има инструменти за подобряване здравето на пчелите – от директно финансиране по програмите за развитие на селските райони до промяна в законодателството и пестицидите.

 

Новите изследвания за пчелите трябва да се превърнат в нови политики за пчелите. Идеите, които ще дадем днес могат да послужат за катализатори и модели за бъдещи действия. Защото ние всички сме част от решението”, заяви Тонио Борг. Мария Габриел наблегна първо на най-важния принос на пчелите за селското стопанство – опрашването на земеделските култури. Тя подчерта, че стойността на меда, произведен в ЕС от пчелите се оценява на около 140 милиона евро, докато стойността на опрашването за европейското селско стопанство се оценява на около 20 милиарда евро.

 

„Необходим е подход на много нива и сътрудничество между всички засегнати страни, за да успеем да се справим с намаляването на пчелните популации. Триъгълникът наука-политика-практика е този, който може да идентифицира конкретни стъпки за подобряване състоянието на сектора. И към тях трябва да продължим да приобщаваме европейските и националните институции, екологичните организации, земеделците, пчеларите, химическата индустрия, за да покажем че освен екологично измерение пчелите и пчеларството носят силна социална и икономическа значимост”, заяви Мария Габриел.

 

Тя отбеляза важността на практическата помощ и мерки за сектора, защото е важно не само здравето на пчелите, но и това на пчеларите. Необходимо е да се подобрят земеделските практики и да се продължат научните изследвания на причините за смъртността на пчелите. В този контекст Габриел призова Европейската комисия да продължи подкрепата си за пчеларите чрез ОСП, но и чрез научни изследвания.

 

Тя наблегна на предизвикателството да се включат не само настоящите 17, но всички 28 страни-членки в „провежданите на доброволни начала изследвания за наблюдение на загубата на пчелни колонии“, които се финансират от ЕС. „Имаме реални шансове да дадем бъдеще на един ключов сектор - пчеларския. Трябва просто да помогнем на пчеларите да си вършат работата. Имаме нужда от търпение, да действаме стъпка по стъпка, да разглеждаме всеки фактор, да имаме целенасочени действия.

 

Обучения за пчеларите, комуникация, връзка между научните изследвания и практическата работа – имаме нужда от резултати и дефиниране на бъдещите стъпки”, заключи Мария Габриел. По време на тематичните панели бяха представени текущата работа в отговор на опасенията в последните години за здравето на пчелите и загубата на пчелни семейства, последните тенденции за по-добро здраве на пчелите, фондовете на ЕС в областта на пчеларството, примери за добри практики в пчеларския сектор и селското стопанство.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!