Поредната „порция ставки” доведе до недоволство и у лозарите. От сектора заявявиха пред Агри.БГ, че последните искания за разговори с Министерството на земеделието не са изпълнени от страна на ведомството. Резултатът е протест пред президентството, организиран от Национално сдружение на българските лозари (НСБЛ).

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

Изтъкнатите мотиви за протестните действия са проявата на незаинтересованост от страна на компетентните институции в България за разрешаване на трайно установените проблеми в сектора и липсата на адекватни действия от страна на агроминистерството. 

Повече от десетилетие не се предприемат каквито и да е мерки и действия за подкрепата на производителите на грозде. Държавна политика няма или има, но тя доказано е неработеща и неефективна.

Относно лозаро-винарския сектор и десертните лозя многократно на провежданите срещи с МЗм са отправяни предложения за нормативни промени, предлагани са мерки и действия за подпомагането ни и намирането на решения на проблемите и пречките да работим и бизнесът ни да функционира ефективно. Конкретни действия не са предприемани, отправяни са обещания, които не са реализирани, заявяват от сдружението.

Браншовата организация очертава следните искания към настоящите и бъдещи управляващи на Държавния административен апарат: 

 

Обективни и публични критерии при разпределението на бюджетите за финансово подпомагане спрямо всички сектори в земеделието; 

Лозарския регистър - актуализиран, дигитализиран и публичен. Обществено достъпни регистри за всички сектори в земеделието; 

Работещи инвестиции/мерки за инвестиции в техника и иновации за лозарските стопанства

Предвиждане на ежегоден национален бюджет за подпомагане на лозаро-винарския сектор и десертните лозя (за минимум 5 последователни години, като временна кризисна мярка за подобряване на състоянието на сектора). Алтернативно предвиждане на бюджет и предоставяне на възможност за изкореняване на лозовите насаждения; 

Ефективно, компетентно и адекватно работеща администрация в полза на земеделските производители, която да е в непрекъсната комуникация със земеделските сектори и да взема обективни и компетентни решения след консултации с тях, а не самостоятелно; 

Контрол на качеството на произвежданото българско вино и контрол на продажбите на винено грозде. Контрол на качеството и вноса на винено грозде и вино от държавите членки на ЕС и трети страни. Контрол на продажбите на десертно грозде произведено от други страни членове на ЕС на територията на страната; 

Компетентен изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното, който да се погрижи агенцията да си изпълнява функциите, а именно контрол в лозаро-винарския сектор в пряко взаимодействие с Агенция митници и Национална агенция за приходите, както и контрол на качеството на лозаро-винарски продукти на национално ниво.

Протестът на лозарите ще се проведе на 31 март (петък) и ще започне от 13:00 ч. пред президентството на Република България – пл. „Атанас Буров“. От 14:00 ч. до 14:30 ч. протестните действия  ще преминат по маршрут: пл. Независимост, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Христо Ботев“. От 14:30 ч. до 15:30 ч. лозарите ще изразят недоволството си пред Министерство на земеделието – ул. „Дамян Груев“ и ул. „Димитър Трайкович“, съобщават още от НСБЛ.