В периода 12-20 септември е планиран последен за програмния период прием по мярка „Инвестиции в предприятия“. За да осигурят средства, с които да удовлетворят всички заявители, Министерството на земеделието публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

С промените се предвижда да не се прилага разпоредбата на чл. 58, ал. 2, а именно – заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет. В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля определения бюджет, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ. 

Анализът на бюджетните средства обаче показва вероятност това условие да не може да бъде изпълнено и преразпределението на наличния ресурс между мерките да не може да удовлетвори в пълна степен цялата заявена от кандидатите финансова помощ. 

Затова е необходимо да бъде извършено изменение в наредбата, което да позволява определеният за приема бюджет да може да се увеличи с наличните свободни средства. В случай на невъзможност цялата заявена сума (от всички заявители) да бъде покрита – да се проведе класиране на проектите и същите да бъдат одобрени до размера на бюджета.

Проектонаредбата е на обществено обсъждане до 25 август, а становища се изпращат по имейл на [email protected].