Специализиранaта лаборатория за анализ на ГМО в околната среда към Министерството на околната среда ще бъде открита в четвъртък.

За разлика от вече действащата национална лаборатория за изследване на ГМО в храните към столичната здравна инспекция, тя ще се занимава с проучване на посеви за наличие на замърсявания с генетично модифицирани култури. Там ще се извършва качествен анализ за определяне наличие на генетично изменена ДНК в проби от околна среда; количествен анализ за определяне процента на генетично изменена ДНК, сравнено към обща ДНК в дадена проба, както и анализиране и доказване на генетично изменена ДНК.

Създаването на лабораторията беше предвидено още през 2005 г., когато влезе в сила законът за ГМО. Оборудването беше купено от предишното ръководство на екоминистерството, но беше "разопаковано" едва тази година, покрай споровете около промените в закона.

След силен граждански натиск парламентът направи правилата за ГМО още по-рестриктивни - на практика беше забранено засаждането на такива растения за територията на цялата страна. Тъй като все още изследвания за наличието на ГМО обаче не се правят, няма гаранции за липсата на такива насаждения.

В лабораторията на ековедомството има четири автоматизирани системи, сред които е и апарат за анализ в реално време за наличие на изкуствено добавени гени в изследвания материал. Проби ще се вземат от почвата, водата и въздуха.

На откриването на лабораторията в четвъртък ще присъства зам.-министърът на екологията Евдокия Манева.

Още по темата:

Специализирана лаборатория за анализ на ГМО вече и в България