Kverneland представя тороразпръсквачката Exacta CL GEOspread ® с обем на бункера 1300-2800 л. и максимална ширина на разпръскване 33 метра. Това е оптималният модел в сегмента среден към голям размер стопанства включително и животновъдни ферми. Със системата GEOspread ® е възможно ръчно или автоматично регулиране на работната ширина изключително бързо.
 
 
Високи технологии в сегмента среден клас 
Комбинацията от по-голям обем на бункера и максимална ширина на разпръскване от 33 м. прави CL GEOspread ® идеалната тороразпръсквачка в средния сегмент. Тя може да се използва дори и в комбинация с по-малки трактори. Благодарение на ширината на бункера от 245 см е възможно пълненето му дори с “big bag”. 
 
 
Технологията GEOspread ® използвана при по-големите модели се използва също и при и средния клас торачки, което гарантира тяхната висока технологичност.
 
Гарантирана доходност
Въз основа на предишна обработка, граници на полето, окрайчване и данни за операцията, автоматичният контрол на секциите при торачката CL GEOspread ® регулира работния захват и дозиращата система посредством GPS сигнал за елиминиране на препокриването и минимално предозиране. 
 
Например, при работа на полета с неправилна форма, GEOspread ще започне регулиране на работната ширина стъпка по стъпка. Няма нужда да променяте настройки на торачката или ISOBUS терминала! Системата GEOspread ® осигурява от 5 до 15% спестяване на тор. С GEOspread ® колкото по-малък е средния размер на полето, толкова по-ниски са разходите, затова Exacta CL GEOspread е идеална машина за много различни стопанства.
 
 
До момента беше добре познат и моделът с по-голям обем TL GEOspread. Тя е с вместимост от 1500 до 3900 л. Функционира и работи по същият начин и е вече добре доказана машина на българския пазар. 
 
С двата модела GEOspread, може да се извършва т.нар. променлива норма (variable rate), при която операторът въвежда данните за своите полета, след като предварително е направено картиране и са разделени на различни зони, където е необходимо различно количество тор. Веднъж въведени данните от външен носител в терминала на тороразпръсквачката, тя сама ще започне да определя количеството тор, което трябва да разпръска, в различните части на полето. Тази информация може да се вземе и от т.нар. добивомер на комбайнът с който е извършена жътвата. Съответно тогава ще се види, в коя част на полето добивът е бил по-нисък и съответно нормата на торене ще бъде по-висока. 
 
И двата модела са изцяло ISOBUS, което означава, че са съвместими с почти всички ISOBUS трактори и терминали на пазара. 
 
За повече информация посетете www.kvernelandgroup.com или потърсете официалният вносител на Kverneland за България - Тайтън Машинъри България.