Световните доставки на фосфати намаляват, а техният основен потребител в цял свят е селскостопанският сектор, пише News Skill.

Основни грешки при No-till технологията

Доколкото всички растения се нуждаят от фосфорни торове, запасът от тях е необходим. Понижаването на достъпността ще създаде напрегната ситуация в цял свят и ще се превърне в сериозен проблем за страните, които зависят от вноса. 

Като постави Китай на второ място, Мароко удържа лидерската позиция на световен доставчик на фосфорити. Следват ги Алжир и Сирия. 

Европа и страни като Индия и Австралия напълно зависят от вноса на фосфати. 

Доколкото каменният фосфат е ограничен ресурс, а голямата част от запасите му се добиват в политически нестабилни места, много страни, които разполагат с малки запаси или изобщо нямат, попадат в зоната на риска.

С оглед последни оценки за растящото търсене и намаляващото предлагане учените прогнозират, че моментът на пълно изчерпване на ресурса ще настъпи по-рано от след 10 години. 

Говорейки за този проблем, Мартин Блекуел, експерт по селско стопанство от агенция Rothamsted Research, казва, че „доставката на фосфати е потенциално много сериозен проблем. Населението расте и имаме нужда от повече храна“. 

Блекуел добавя, че ако настоящото ниво на използване на фосфорни торове в близко време не намалее, много страни, сред които САЩ, Китай и Индия, ще изчерпят своите запаси за следващото поколение.

Мартин Блекуел: „Време е да се събудим. Това е един от най-важните проблеми в света в този момент“.

За да повишат добивите си, фермерите внасят по-голямо количество фосфатри торове. Същевременно поглъщащата способност на растенията е много ниска. Следователно, по-голямата част от торовете се натрупва във водоемите. 

Време е да се замислим за политическите последствия от наближаващата криза. Страните-вносители може да се окажат в много неизгодно положение поради покачване на цените на продукта. 

Възможно решение може да бъде утилизацията на фосфатите от отпадъчните води или създаването на нови агрокултури, които може да използват този почвен минерал по-ефективно. Също така трябва да се проведат тестове, за да може да се прекрати прекомерното торене, казват анализатори.