No-till технологията, известна още като нулева обработка на почвата, набира все по-голяма популярност в съвременното земеделие. Отсъствието на традиционната оран в процеса на обработка на почвата се характеризира с няколко преимущества:

Чешките фермери се учат от нас за борбата срещу ерозията

снимка

Нулевата обработка на почвата обаче не е универсално решение за всеки земеделец. За постигането на оптимални крайни резултати, необходимо е да се отчетат преимуществата

Технологията No-till представлява цял комплекс от отделни мероприятия, които са тясно свързани помежду си. От тяхното точно и внимателно изпълнение зависи успехът на целия процес. Може да назовем някои от тях: подготовка на участъка земя, правилен избор на техника, вид и сорт култура, сеитбооборот, контрол на плевелите, вредителите, различни болести, грамотно разпределяне на растителните остатъци по полето и др. Игнорирането на един от тези технологични елементи може да доведе до негативни резултати.

Една от най-разпространените грешки при прехода към нулева обработка на почвата е недостатъчната подготовка на обработваемите площи. Те трябва да са равни, да не са прекалено влажни и уплътнени. За целта се прави предварително изравняване на микрорелефа. Препоръчва се още засяване на многогодишни култури в качеството на покривни растения и такива култури като рапицата, които притежават коренова система, спомагаща за разрохкването и подобряването на структурата на почвата.

Немаловажен фактор са още правилният избор, подготовката и експлоатацията на почвообработващата техника.

Най-разпространените грешки тук са:

-    многократно минаване с трактора по една и съща бразда, което води до уплътняване на почвата;
-    прекалено напомпване на гумите, което ги прави доста твърди и понижава пластичността при натиск върху почвата;
-    струпване на цялата техника – комбайни, коли, ремаркета, на полето. Препоръчва се употребата на малогабаритни, леки агрегати. Те са по-икономични и не повишават съществено плътността на почвата.

При избора на сеялка за технологията No-till предпочетете дисковите агрегати. Точното разполагане на посевния материал на царевицата, соята и слънчогледа се постига със сеялки с пневматична система за сеене, а за пшеницата и ечемика е по-добре да се използват механични сеялки (с ширина до 6 м).

За образуването на равномерен мулч, при преход към no-till, комбайнът трябва задължително да разполага със сламоразпръсквач.

Без правилното и пълноценно мулчиране е невъзможно да се постигнат добри резултати при директното сеене на култури. Неголямото количество растителни остатъци на нивата през първите години на преход към нулева обработка на почвата ще се отрази негативно и на реколтата. Сламата, която остава на полето след жътвата, не само изпълнява защитна роля, но и служи като тор. Биомасата се разлага и възстановява ценни хранителни елементи в плодородния слой.

Този процес обаче се случва на повърхността на земята по-бавно, отколкото под въздействието на почвените микроорганизми при вмъкване на остатъците биомаса в долния слой. Може да решите този проблем с помощта на допълнително внасяне на минерални комплекси. На първо място с азотсъдържащи торове.

Не пръскайте повърхността на грунта със съединения като калий и фосфор. По-рационално е да са вътре в грунта. Внесете ги по време на сеенето на семената. На дълбочина до 10 см.

След време, когато се натрупа значително количество мулч, процесът на разлагане ще стане по-интензивен и възстановяването на питателната база за растенията ще се случва по-бързо. Ще намалее и необходимостта от торове.

Борбата с плевелите, вредителите и болестите е друг отговорен етап от технологията нулева обработка на почвата. Ключово условие за успешното й внедряване е своевременното й провеждане. За да следите плевелите по полетата, необходимо е да правите предсеитбена обработка на площите с хербицид. Изборът на продукт зависи от преобладаващите на полето плевелни култури, нивото на заплевеляване и климатичните особености.

Преходът към No-till технологията има както ред преимущества, така и недостатъци:

-    Резултатите от използването й зависят в значителна степен от професионалните умения на агронома.
-    Един универсален технологичен план за внедряване на технологията не съществува. Всеки отделен случай е сам за себе си.