Как да се подобри почвеното плодородие, като се увеличи почвеният органичен въглерод, е темата на 109 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации. 

Агроиновации: 6 стратегически цели на EIT Food за цифрова трансформация

Почвеният органичен въглерод представлява количеството въглерод, съхранявано в почвата, което освобождава хранителни вещества за растежа на растенията, подобрява здравето на почвата и действа като бариера срещу вредните вещества. В последно време обаче то е все по-застрашено поради интензификацията на системите за отглеждане, по-високите температури и промените във валежите. 

Разораването е един от основните фактори, които допринасят за загубата на почвения органичен въглерод. Въпреки това много стопанства днес интегрират практики, които могат да защитят почвата и да увеличат почвения органичен въглерод. Така те помагат не само за смекчаване на климатичните промени, но и за подобряване на здравето, структурата и плодородието на почвата и следователно добивите.

Защитата на почвите и увеличаването на органичния въглерод в почвата е особено важна тема за селското стопанство в Полша. Голяма част от почвата на страната е със средно качество и ниска плодородност. Подобряването на качеството на почвите е важен елемент от работата на земеделските съветници, а съвместните им усилия заедно със земеделските производители и учени водят до инструменти и мерки, насочени към обогатяване на почвата с органични вещества.

Матеуш Сековски е съветник в Полша и е силно ангажиран в разработването и изпълнението на агроекологични проекти. Той работи ежедневно с консултанти и производители на полето, за да разреши екологичните проблеми в земеделските стопанства и да им помогне да изпълнят изискваните екологични стандарти. 

Един от фермерите, с които експертът работи, е Виеслав Грин, който обработва земи в землището на село Рогов в Югоизточна Полша. Той разработва и прилага практики, които защитават почвения органичен въглерод от 2006 г. насам, като по-специално използва технологията Strip-till. В стопанството си отглежда пшеница, рапица, царевица, соя на площ от 280 ха. 

Фермер от Полша: „Преди 13 години реших да спра да ора и ограничих броя на третиранията. Добивите ми не са намалели, а напротив, те са по-стабилни, защото органичната материя в почвата се е увеличила.”

„Преди, когато все още разоравахме по традиционния начин, забелязахме, че земните червеи изчезват и животът на почвата се унищожава. Балансът на органичната материя в полето може да бъде възстановен много бързо. В нашата ферма сега имаме 2–3 тона земни червеи на хектар. Те произвеждат 1–2 тона тор от земни червеи всеки ден,“ допълва стопанинът.

Технологията Strip-till

Идеята за намаляване на почвообработката се появява във фермата на Виеслав по необходимост. По-голямата част от площите, които обработва, не са с високо качество на почвата. Освен това има и хълмисти райони, поради което се търсят начини за предотвратяване на ерозията на почвата.

Тогава фермерът започва да използва технологията Strip-till. Това се случва след едно негово посещение в САЩ, където са използвани Strip-till машини за сеитба на царевица. Културите се обработват, като се редуват различни части от полето, което намалява обработването на почвата. 

Фермер от Полша: „При този метод отглеждането става на ивици. Така почвата задържа повече вода и по-голямата част от въглерода се натрупва. Освен това не унищожаваме структурата на почвата, което се случва често през лятото.“

„Техниката на отглеждане е полезна и от гледна точка на управлението. Тя намалява разхода на гориво, натоварването и участието на множество машини. Целият процес на управление се свежда до един пасаж, по време на който почвата се култивира, опложда и засява. Така се намалява и количеството на торовете,“ обяснява предимствата на технологията Виеслав Грин.

109 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.