Земеделските производители, които имат сключен договор за субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), могат да получат нов вид кредит в размер до 300 000 лева.
 
 
Тази възможност се предлага от институцията за микрофинансиране „Джобс“, която е част от Финансовата група на Българската банка за развитие (ББР). Оттам въведоха нов кредитен продукт за подпомагане на малки и микрофирми в селското стопанство - мостови кредит в размер до 300 000 лева срещу субсидия. 
 
„Това е дългосрочен кредит за финансиране на одобрени инвестиционни разходи, съгласно сключен договор с Държавния фонд „Земеделие“, обясниха от ББР.
 
Задължително условие за получаването на финансирането е кандидатът да има сключен договор с Фонда по одобрен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и наличието на поне 12 месеца бизнес история.
 
 
Новата възможност за финансово подпомагане е насочена към всички, които отговарят на критериите: регистрирани земеделски производители – физически и юридически лица, еднолични търговци и кооперации, обработващи земеделска земя - собствена или под аренда.
 
Като преимущества на тази възможност за финансиране от ББР посочват широкия обхват на предназначенията на кредитите, бързата първоначална оценка, дългият максимален срок, възможността за дълъг гратисен период и за оптимизиран погасителен план.
 
„Допълнително към инвестиционното финансиране кредитоискателят може да получи до 90% от дължимото ДДС върху одобрените разходи, съгласно сключения договор между него и ДФЗ под формата на кредитна линия“, подчертаха от банката.