Проблемът не е в това, дали селското производство може да го постигне, а в това, кой ще плати за продукцията, казва президентът на австрийската селскостопанска палата Йозеф Моосбрюгер, коментирайки препоръките на „Грийнпийс“. По думите му те са изключително спорни, съобщава Topagrar.

Биопроизводителите в Англия се увеличават

Ако пазарът не възнагради фермерите за работата им по по-високи стандарти, то какъв е смисълът да се занимава с това?

Ако в момента стартира преобразуването на традиционното земеделие към био, то незабавно възниква въпросът, кой ще плати още сега, казва Моосбрюгер. Според него земеделието не е концерт по желание. Фермерите се намират в реални пазарни условия. Ако допълнителните усилия на селското стопанство не бъдат заплатени от пазара още сега, как агросекторът може да стане 100% био утре?

В момента почти 25% от обработваемите земи в Австрия се поддържат в съответствие с практиките за биоземеделие. Това поставя страната на първо място в ЕС и в целия свят.

В търговията с хранителни продукти на вътрешния пазар биопродукцията е с дял почти 9%. Част от производството се изнася.

Според експерта препоръките на „Грийнпийс“ игнорират най-важния критерий, а именно потребителите, които със своя поведенчески фактор в крайна сметка решават колко биопродукти следва фермерите да произвеждат.

Плановата икономика не работи, колкото и добре да изглежда тя на хартия, допълва Моосбрюгер.