Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. трябва да бъде по-силна, по-усточива и по-опростена. И в този смисъл поне да запазим, ако не да увеличим настоящото финансиране.
 
 
Това каза Паоло Магараджия от Копа Коджека по време на втория дебат „ОСП след 2020 – Изборът на България“, организиран от Института за агростратегии и иновации и фондация ИнтелиАгро. 
 
Бъдещите предизвикателства
 
„Имаме необходимост да оптимизираме разходите. Копа Коджека стига до извода, че общата позиция, която можем да изведем, трябва да се сведе до няколко основни елемента - ОСП да бъде по-силна, по-устойчива и по-проста“, обясни Магараджия.
 
По-силна ОСП
 
Според експерта ОСП трябва да бъде по-силна, за да гарантира адекватно финансиране на общите политики на ЕС. 
 
„След 2020 г. ще трябва да гледаме много внимателно последиците от излизането на Великобритания от ЕС. ОСП трябва да гарантира както минималните средства, така и устойчивостта им. Това е много важно за активните фермери, за зърнопроизводителите и въобще за тези, които произвеждат блага“, обоснова се Магараджия.
 
По думите му позициите на България и Италия са много близки.
 
„И ние, и България искаме да се засилят инвестициите и устойчивостта на Първи стълб. Ние знаем, че нашите производства са предимно на семейна основа и осигуряват наемането на много работна ръка“, коментира специалистът.
 
По-устойчива ОСП
 
„Нашата конкурентоспособност трябва да е на ниво, което да доведе до устойчивост, както социална, така и екологична. Имаме едно предизвикателство, свързано с околната среда, и заради това всяка от страните-членки трябва да спомогне за постигане на екологично равновесие“, смята още той.
 
По думите му ЕС може да работи още много в посока наемане на работна ръка за селскосто стопанство.
 
„ОСП може да абсорбира имигрантите и това е едно от решенията. Също така предвиденият бюджет не трябва да е по-нисък, а поне на нивото, на което е в момента“, категоричен е Магараджия.
 
По-опростена ОСП
 
„Трябва да се мине от една система, фокусирана към контрола, към система, ориентирана към корекциите. Желанието ни е да се изчистят всички слабости, които е имало в организацията на ОСП“, коментира той.
 
Според него земеделците трябва да бъдат окуражавани. Трябва да се затваря цикълът и фермерите да се подпомагат в договорните фази с институциите.
 
Трябва да се работи повече и по отношение на риска, като е необходим нов инструмент, смята експертът и допълва, че трябва да започне да се работи повече по конкретните въпроси, а не по общите. Необходимо е в основните инструменти да се запази доходът на всички земеделски производители, ако не и да се увеличи“, добави той.
 
Паоло Магараджия заключи с думите, че най-вече е необходима една ОСП, която да има реална полза в работата на земеделските производители.