Компанията за купуване и наемане на земя „Агрион” отвори офис във Велико Търново днес. Фирмата е първата в бранша, която се ангажира да предлага модерен подход към управлението на земеделски активи. Освен това има изградена верига от офиси в цялата страна, с което също се различава от останалите дружества в бранша. 
 
„Искаме да сме близо до собствениците на земя при вземането на решение какво да правят с поземлените си активи -  дали да ги отдадат под наем, дали да ги реализират и т.н.Освен това сме готови да им предоставим информация, за да вземат най-ефективното за тях решение”, коментираха от „Агрион” по време на откриването. 
 
Фирмата е българска и може да предложи оферта за покупка до 2 часа или да изплати рентата авансово. Освен това купува и идеални части от имоти, дава безплатни консултации, съдейства при изваждане на необходимите документи, за справки и оценки. Експертите помагат и за управлението на наследствени парцели. Друга разлика в бизнес модела на компанията е, че разглежда всеки имот независимо от неговото местоположение и размер. 
 
„Наша основна цел е колкото се може повече от българската земя да се обработва. Само така ще се генерира добавена стойност за целия сектор, а собствениците ще  получат сигурен доход. Смятаме, че можем да сме полезни за развитието на модерно и ефективно земеделие”, посочиха от дружеството. Като основни предизвикателства пред бранша експертите посочиха силната раздробеност на парцелите и липсата на изградена напоителна инфраструктура. Тези фактори затрудняват и оскъпяват процеса по управление на земята. „Агрион” има общо 21 офиса в цялата страна. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!