Има голям дисбаланс в разпределението на средствата в българското земеделие. За съжаление това тенденциозно разпределение продължава и води до унищожаване на нашия бранш.
 
 
Това каза Николай Колев, председател на Съюза на Дунавските овощари по време на представянето на визията за новата Обща селскостопанска политика на организации от сектор „Плодове и зеленчуци“. 
 
По думите му много малко или почти никакви млади хора не създават нови градини. „Нови градини се създават от разширението на стари производители, но след тях никой не навлиза в този бизнес, защото той не е атрактивен и недостатъчно доходоносен, за да може едно семейство да преживява и самият бизнес да се развива достатъчно, за да е конкурентоспособен“, каза Колев. 
 
По думите му бранша трябва да вземе спешни мерки да се промени разпределението на тези средства на базата на по-справедливи критерии. 
„Така ще може да просъществува сектор „Плодове и зеленчуци““, добави Колев.