Кметът на Велико Търново д-р Румен Рашев е внесъл предложение до общинския съвет  да се забрани на наематели или арендатори на общински земи и пасища да използват генномодифицирани култури. Общината поема задължение при отдаване на общински земи и пасища под наем  или аренда да включва в договорите клауза, в която да се забранява на арендатора/ наемателя да използва генетично модифицирани култури, се посочва в предложението на кмета до Общинския съвет.

Според Рашев, за да бъде осигурено устойчиво развитие на местната икономика, култура и околна среда, законите на ЕС трябва да защитават правата на фермерите, които не желаят да отглеждат генетично модифицирани култури и да предприемат всички възможни мерки , за да се предотврати всякакво замърсяване от ГМО върху техните земи.

Кметът предлага още Общината да се ангажира с различни средства, основно срещи и дискусии, за да убеди наемателите и собствениците на земеделски земи да не отглеждат генномодифицирани култури.

С внесеното за разглеждане в комисиите на ОбС предложение Община Велико Търново се присъединява към инициативата “България - зона свободна от ГМО”.

© 2010 Всички права запазени. Позоваването на източник Фермер.БГ е задължително!