Месото от животни, които не са били зашеметени преди клане, не може да бъде обозначено като биологично. Това реши Съдът на Европейския съюз (ЕС), съобщи агенция ДПА, цитирана от БТА.
 
Преди 7 години асоциация за защита на животните във Франция заведе иск да се забрани определянето като „биологично отглеждано“ месо от говеда, убити чрез практиката за клане халал. Според нея животното не бива да бъде зашеметявано, преди да бъде убито, за да бъде месото му подходящо за ядене. Подобни са и практиките за кашер.
 
Искът на асоциацията обаче беше отхвърлен. След поредица от обжалвания френският съд се обърна за помощ към Съда на ЕС, за да интерпретира европейските закони. Съгласно тях определянето на една храна като биологична трябва да се ръководи от най-високи стандарти, особено по отношение на хуманното отношение към животните.
 
Съдът се позова на научни изследвания, според които техниката на предварително зашеметяване най-малко противоречи на хуманното отношение при клане. Затова той отсъди в полза на френските природозащитници.