Разяснителната кампания за регистрация на кладенците и за собствени, и за стопански нужди до 28 ноември продължава. За целта е нужно само заявление, подчертават от Министерството на околната среда и водите.

Гласувайте в новата анкета на Агри.БГ: Какви са средните Ви добиви от царевица за 2022 г.?

Регистрацията се отнася само за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. 

Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Не е нужен нотариален акт, скица на имота, лична карта и какъвто и да е друг документ. Единственият необходим документ е попълнено заявление за регистрация на кладенец за собствени потребности.

Целта е да се актуализират данните за броя и местонахождението на кладенците в съответния район. На интернет страниците на четирите Басейнови дирекции има подробна информация и бланка на заявлението за регистрация. Може да ги откриете и в базата данни на Агри.БГ - заявление за граждани и заявление за стопански цели.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, не се заплаща. За стопански лица тя е 250 лв.

Според читател на Агри.БГ таксата от 250 лв. е най-малкият проблем за регистрация на водоизточник на юридическо лице. „Цялата бумащина и процедури за узаконяване, през които минаваш, продължават около 6 месеца и цената на това удоволствие е около 6 000 лв. Това си е един стабилен разход“, пише той.

Друг твърди, че тази регистрация е един добре замислен капан. Сега е без такси, без водомери, с безплатни 10 кубика. За да се следи спазването на този обем вода обаче, ще трябва да се сложат водомери, т.е. да се осъществява контрол. 

„Това е първата крачка, а втората ще е заплащане. Накрая, вече като знаят, че имате кладенец, идват и ви го запечатват под предлог „изчерпани подземни водни ресурси“ поради сушата от глобалното затопляне. Забранено ви е да черпите вода дори за елементарни нужди! Точно с този мотив преди около 5 години ми беше отказано да ми разрешат направата на кладенец и то в планинска Западна България, където дъждове, снегове и вода подземна, надземна – бол! Какво остава за сушавите райони на страната“, негодува Яна.

Дали става дума за добре премислен план на държавата, теория на конспирацията или просто нуждата да се внесе ред и прозрачност във водоползването, от Министерството на околната среда определено трябва да се постараят повече с разяснителната кампания, още повече че тя започна по-малко от месец преди крайния срок.