Европейската комисия регистрира „Кайсерован врат Тракия” в Европейския регистър на Храните с традиционно специфичен характер. Това стана факт с публикуването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2257 в Официалния вестник на ЕС, серия L 321 от 05.12.2015 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХ.
 
Това e четвъртият български продукт, регистриран като Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) съгласно европейските схеми за качество след „Филе Елена”, „Луканка Панагюрска” и „Роле Трапезица“. Заявлението за регистрация беше подадено в МЗХ от сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти”. Членовете на сдружението ще имат право да произвеждат „Кайсерован врат Тракия”, като трябва да спазват одобрената спецификация и обозначават продукта с европейското лого за ХТСХ, както и да използват означението „Храна с традиционно специфичен характер”. 
 
Регламентът влиза в сила 20 дни след неговото публикуване. Други производители, желаещи да произвеждат продукта след регистрацията му, трябва да спазват продуктовата спецификация и да преминат процедурата по чл. 47, ал. 2 от Наредба № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!