Държавен фонд „Земеделие“ ще запознае пчеларите с новите мерки за финансиране по Националната програма по пчеларство за периода 2020–2022 г. Това ще се случи по време на Фермерски пазар „Оборище“ в София на 20 октомври, съобщават от Фонда.

Как ще се прилага новата Национална програма по пчеларство?

На специален щанд от 13 ч. до 15 ч. държавните експерти ще информират на място земеделски производители за възможностите за кандидатстване. Ще се раздават и информационни материали. 

Програмата за пчеларство за тригодишния период 2020–2022 г. е с общ бюджет 19 199 412 лв., или по 6.4 млн. лв. за всяка година. 

Фермерски пазар „Оборище“ е част от Културния календар на столицата. Събитието ще се проведе от 11 ч. до 18 ч. в началото на ул. Оборище, зад Храм-паметник „Св. Ал. Невски“.