До 30 април продължава националната информационна кампания за популяризиране на възможностите, предоставяни от Гаранционната схема към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Информационната кампания е по проект на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). През цялата кампания е заложено провеждането на 55 информационни срещи в цялата страна.

 

В рамките на проекта експерти продължават до края на април да разясняват на бенефициенти с одобрени проекти по мерка 121 - „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка - 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и мярка 123 - „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” на ПРСР, как могат да се възползват от Гаранционната схема по Програмата.

 

На срещите със земеделски производители от всички региони на страната се обсъждат и възможностите за финансиране на одобрените проекти по ПРСР 2007-2013 г. На заинтересованите лица се представят начините за улеснен и бърз достъп до кредити и банкови гаранции, както и гаранционната схема на Национален гаранционен фонд по мерки 121, 122 и 123 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

Информационната кампания продължава със семинари във Враца (15 април), Хайредин (16 април), Ловеч (24 април), Троян (25 април), Плевен (29 април) и Никопол (30 април).

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!