На 23 март 2018 г. приключи събирането на мнения от експерти и заинтересувани участници от сектора с протеинови култури, организирано от ГД „Земеделие и развитие на селските райони" към ЕК. 
 
 
Това е първият етап от поредицата от инициативи, предвидени във връзка с подготовката на Протеинов план на европейско ниво. Предстоят още консултации под формата на дискусии с компетентните органи от всяка страна членка, както и с представители на индустрията.
 
Комисията ще организира 4 тематични семинари, първият от които ще се състои на 24-25 април 2018 г. в Брюксел. 
Предвидена е и конференция на високо ниво по време на австрийското председателство.
 
Намерението е да се направи подробен анализ на текущото състояние и евентуалните мерки до края на 2018 г. Евродепутатите от своя страна също настояват за ясна протеинова стратегия, която да намали зависимостта на фермерите от вноса на суровина. 
 
С гласуваната незаконодателна резолюция на 20 март 2018 г., Комисията по „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейския парламент иска да види в новата ОСП възможности за отглеждането на соя и други протеинови култури да стане по-печелившо и конкурентно. Евродепутатите искат да се развие местното и регионално производство, както и производствените вериги, самообезпечеността с фуражи на фермите и премахването на соевото брашно. 
 
Очаква се да се определят районите за култивация на протеинови култури. Европейските депутати подкрепят инвестирането на повече средства в научни изследвания, които да допринесат за увеличаване на икономическия интерес към тези култури.