На 28 февруари 2019 г. - петък, в град Разград ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Аграрен университет – Пловдив. 
 
 
Семинарът ще е на тема „Производство на биологична растениевъдна продукция“. 
 
На семинара Йордан Йорданов, Аграрен университет – Пловдив ще запознае аудиторията с общите изисквания и правила, съгласно Наредба № 5/2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, както и правилата за производство на биологична растениевъдна продукция, съобщиха организаторите. 
 
Във втората част на срещата лекторът ще разясни правилата за преход към биологично производство, контрол, сертификация и мерки при несъответствия и нарушения.
 
Експертите от териториалното звено на службата за съвети в земеделието в Разград ще представят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020).
 
Семинарът ще се проведе от 10:20 ч. в град Разград, в „Дом на науката и техниката“ - зала за обучения.