Какви са новите изисквания по Агроекология и какво е важно да знаят стопаните с вече поети ангажименти? Темата разясни Мария Христова, експерт в Министерство на земеделието (МЗм) пред Агри.БГ.

ГласувайтеКакви са очакванията ви от втория мандат на Явор Гечев като служебен министър?

“Много въпроси възникват по отношение на текущите ангажименти - те продължават да се изпълняват до тяхното изтичане. Също така следва да се прави разлика между подпомагането по екосхемите и многогодишните ангажименти.

Стандартно по Агроекология ангажиментите продължават да бъдат многогодишни, съответно 5 години. Тук изключение правят Пасторализъм и Местните породи, където ангажиментът ще бъде 3 години”, обясни Мария Христова.

По думите й новите елементи са свързани най-вече с новите възможности за подпомагане. 

“Става въпрос за подпомагане на намаляването на пестициди при плодове и зеленчуци. По интервенцията ще може да се получи едно доста добро подпомагане. 

Имаме нова мярка, която се харесва на пчеларите. Тя е свързана с подпомагане на стационарни пчелини в Натура 2000, в случаите, в които в радиус от около 3 км има храстовидна, тревна растителност. 

Също така голяма част от текущите познати ангажименти остават същите, в това число: пасторализъм, местните породи, местните сортове.

Има една нова възможност за прилагане на интегрирано производство. Ангажиментът отново е 5-годишен. Това, което ние ще изискваме, е прилагане на правилата на интегрирано производството по Наредба 9. Подпомагането ще бъде до 300 ха”, уточни експертът.

Особеност има при фермери с биологично производство.

“Тези кандидати, които имат ангажименти, си ги изпълняват по настоящия ред. А по отношение на фуражните култури - те вече ще се подпомагат в Първи стълб, като екосхема, като се изисква наличието на животни.

Останалите неща са в голяма степен същите в Агроекология като многогодишни ангажименти, но биологичното растениевъдство се запазва във Втори стълб”, добави Мария Христова.

По думите й съвсем скоро ще бъдат публикувани наредбите за агроекологичните плащания, така че фермерите ще могат да се запознаят с условията и новите изисквания.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg