От 1 март третиранията с продукти за растителна защита се съобщават единствено чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД). Нейното създаване е по настояване на пчеларския бранш от преди цели седем години, като натискът е по-осезаем през последните три. 

Системата за оповестяване - грешка след грешка

Днес оповестителната система е факт, но наред с всички нейни възможности има и несъвършенства. Вече се прокрадва мнението, че първата версия е само основата, върху която да се надгражда. Пчеларският бранш е готов със свое писмо, в което дава предложения за по-добра работа на ЕПОРД. Преди да бъде официално входирано в БАБХ, Агри.БГ си поговори с Ростислав Рашев, който обобщи проблемите и сигналите, получени от колеги от цялата страна.

Обратна връзка

Уведомленията от системата не дават възможност за обратна връзка с възложителя или изпълнителя на растително-защитните мероприятия (РЗМ). Има много възможни случаи, в които е нужна повече информация и доуточняване на подробности. Тогава телефонен разговор е най-бързият, лесен и сигурен начин да се свърши това. 

Искане: В уведомлението за РЗМ да се изписва телефонен номер на лице за обратна връзка, отговорно за извършването на мероприятието. 

Логване

С този проблем се сблъскват огромен брой пчелари. Най-лошото е, че когато се случи, не позволява логване никога повече, докато не се изтрият „бисквитките“ на браузъра. Системата остава на празен екран и нищо не се зарежда. 

Искане: Проблемът да се реши в най-кратък срок.

Разминаване на информация

При получаване на уведомление има разминаване в пълнотата на информацията между есемеса, мейла и съобщението в самата система. За да се получи пълна информация, е нужно да се прочетат всички съобщения. 

Искане: Информацията във всички съобщения независимо от начина за уведомяване да е еднаква и пълна.

Регистрация

Има колеги, които въвеждат мейл при регистрация и после се оказва, че не могат да влязат в него, за да потвърдят регистрация най-често поради забравена парола. Въпреки че не са потвърдили, системата отказва да им създаде регистрация с друг мейл, като излиза съобщение, че тази регистрация принадлежи на друг. По-голямата беда е, че това позволява атака върху системата, защото, ако някой въведе номера на пчелини, които са публично известни, и прикрепи към тях несъществуващи мейли, то истинските собственици нямат шанс да се регистрират повече. 

Искане: Ако регистрацията не е получила потвърждение от мейла, който е въведен, след 30 минути тя да се заличава поради липсата на потвърждение. 

Още:

•    Уведомленията да не са анонимни, а в тях да се изписва възложителят на РЗМ;
•    Системата да не допуска уведомление без попълнен начален и краен час за РМЗ;
•    Всеки препарат от падащото меню в системата да е обвързан с часовото време, в което е разрешен да се прилага;
•    В уведомлението да се съдържа информация за начина на извършване на РЗМ – с наземна или авиационна техника. 

В дългосрочен план:

•    В следваща версия да има бутон „Подай сигнал“ за съобщаване на нарушения. Да може да се прикачи видео или снимка, които да онагледяват въпросното възражение;
•    Всеки регистриран вече в платформата да може да вижда РЗМ в зона около точка, посочена от него на картата, или около точка, където той физически се намира в момента. Така той ще може да провери всяка една пръскачка в действие, която вижда физически, дали е подала необходимото уведомление. По този начин в борбата с нарушенията при РЗМ голяма може да бъде ролята на обществения контрол.