Дебатът за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) и за модернизирането на сегашната вече започна в цяла Европа. На сайта на Европейската комисия (ЕК) е публикувана анкета, която поставя най-важните въпроси за промените, които трябва да настъпят при сегашната политика, с цел модернизиране и опростяване. Участие в проучването могат да вземат бенефициенти, организации, съюзи и като цяло всички заинтересовани от премоделирането на ОСП. 
 
 
Анкетата, публикувана на сайта на ЕК, включва въпроси, свързани с предизвикателствата в сегашната политика, инструментите за прилагане на мерки от ОСП, иновациите и трудностите, които срещат фермерите, при изпълнение на политиката.
 
В ексклузивно интервю за Фермер.БГ генералният директор на дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК Йежи Плева обясни:
 
„ОСП е определена до 2020 г. През настоящия период се прилагат политиките за директни плащания, агроекологични мерки, развитие на селските райони. Относно това какво предстои след 2020 г., все още се дискутира. 
 
 
Трябва да се вземе предвид положението на участниците в програмите и различните страни-членки. Точно заради това създадохме обществената анкета, в която всеки може да вземе участие. Времето за отговор ще продължи 12 седмици  (до 2 -ри май 2017г.).
 
Необходимо е да направи и оценка на различните предложения и на база процедурата, която се съблюдава от ЕК, да излезем с предложения. Точно затова е и трудно да се кажа какъв би бил изходът от този дебат“.
 
 
У нас от Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) определиха началото на дебата като навременен, а не като закъснял. Стартът на дебата за бъдещето на ОСП след 2020 г. започна именно на Петата национална среща на земеделските производители в България.
 
В сайта на асоциацията може да намерите преводната версия на европейската анкета и по този начин да се ангажирате с моделирането на сегашната ОСП и на тази след 2020 г.
 
Резултатите от българския въпросник ще бъдат оповестени на публична конференция през юли 2017 г.