Изследване, проведено в Западна Канада, сочи, че на 57% от 500 обследвани полета се развиват плевели, които са резистентни към една или няколко групи хербициди. Предходно проучване през 2009 г. засече, че те са налице на 31% от всичките обследвани полета, пише infoindustria.com.ua.

Полезни приложения за смартфона на фермера

Тази методика на изследване не показва цялата картина, но става ясно, че процентът на полетата с резистентни плевели възлиза на почти 60% от всичките и се наблюдава разрастване на проблема. В това е убеден ученият Хю Беки. Той споделя своя опит от дългите години нелека борба с проблема.

По думите на експерта съществуват няколко фактора за устойчивостта към хербицидите.

През годините фермерите са провеждали пръскания в средата на юни всяка година, използвайки един и същи начин всеки път, докато не са се сблъскали със съпротивата на плевелите – последните напълно са се адаптирали към хербицидите и начина на действия. В същото време ниската плътност на заплевяване означава, че фермерите жънат успех с избрания метод, добавя Беки.

Той препоръчва на земеделските производители да приложат още един хербицид, за да контролират резистентната популация.

Оказва се, че много от тях вече са адаптирали препоръчителните методики.

Например фермерите, борещи се с потвърдена или подозрителна резистентност, са предпочели да приложат по-добра сеитба, да пръскат с препоръчана група хербициди и да използват последните в друг етап от работата в полето. Те също така са провеждали предварителни полеви проучвания, преди да пръскат с хербициди реколтата.

Хю Беки съветва фермерите ежегодишно да променят химическите групи за обработка и да прилагат смески, тъй като използването на няколко режима на действие е по-ефикасно. Хербицидите може да се използват в различни прозорци: за предварителна обработка, по време не жътва, в периода на предварителна обработка преди събирането на реколтата и след това.Внасянето на промяна в други агрономически практики – например датата на сеене по думите му също може да затрудни адаптацията на плевелите.

Фермерите, които подозират наличието на резистентни плевели на полето, е препоръчително възможно най-скоро да изпратят образци в лаборатория за скрининг. Ако е налице подозрение за резистентност към група 4 или група 9, те трябва да действат неотложно.

Разнообразието винаги е ключово, когато става дума за борба с плевелите, подчертава ученият.