През последните години земеделските производители се насочват към закупуването на земеделска техника, която е снабдена с технологии за машинно зрение, автономно движение, изкуствен интелект, анализ на бази данни и други съвременни функции. Статистиката сочи, че към днешна дата с цифровизация на селското стопанство в Европа се ангажират 69% от земеделците в Европа, съобщава Росспецмаш.

Любимата марка селскостопанска техника на германците

Един от ключовите въпроси, когато се купува агротехника, е как тя ще помогне на стопанството да повиши своята рентабилност. Един от пътищата е чрез съкращаване на разходите.

Най-модерните агропредприятия използват системи за прецизно земеделие вече 10 години. Други правят първите си крачки сега. Сред най-търсените технологии в това направление са оценка на влажността на културите, картографиране на добива, диференцирано торене и сеене.

Системите за картографиране на добива помагат да се определят най-плодородните участъци. Датчици, поставени на комбайна, едновременно отчитат географските координати и количеството на събраната реколта. Интеграцията на данните за геолокация и добива позволява да се оцени плодородието на почвите на конкретни места от полето. Получените данни се съхраняват в система за агромениджмънт и на тяхна основа програмата създава карта на добива. Следва настройване на параметрите за прецизно торене и сеене.

Земеделските производители могат да спестят от 5% до 30% от продуктите за подготовка и провеждане на полевите работи.

Благодарение на системите за диференциация земеделските производители могат да увеличат печалбата си с 15-25%. Тя помага да се разпределят максимално ефективно торовете и продуктите за растителна защита, ръководейки се от плодородието на почвите и други фактори. Все пак разходите за торове са около 20-30% от цената на зърното.

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

Друга важна разработка, която оптимизира земеделския бизнес, е системата за нощно виждане за самоходната агротехника. Тя включва специална видеокамера, контролер за обработка на видеото и монитор, на който се извежда контрастна цветна картина. За разлика от топловизионната технология, операторът различава всички обекти на полето и на пътя – независимо каква е температурата им. Системата „вижда“ препятствията на разстояние до 1500 м.

Системата за нощно виждане може да повиши ефективността на полевите работи с 20%.

Автопилотирането е друга технология, която оптимизира работата на полето. Тя прави задълженията на оператора на земеделска техника по-малко рутинни и повишава производителността с до 20%. Освен това е способна да намали разходите, ако се зададат оптимални траектории на движение.

Новите технологии в селското стопанство следете и на cap4us.agri.bg.

ВИЖТЕ ОЩЕ

Стабилност на пазара на трактори в Европа

Съвети към фермерите по време на епидемия

Електрическите трактори навлизат в живота ни