Стопаните, които тази година смятат да кандидатстват по интервенцията „Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи“, могат да участват и по схемата за Преходна национална помощ за говеда, ако отговарят на нейните изисквания. Това става ясно от отговор на служебния министър на земеделието Явор Гечев на депутатски въпрос. 

Животновъдството е в будна кома и инжекциите с de minimis няма да го спасят

Подпомагат се породи животни от Списъка с местни породи животни, за които е издаден документ от съответната развъдна организация. В него са включени: Българско родопско говедо, Родопско късорого говедо, Искърско говедо, Българско кафяво говедо, Българско сиво говедо и Българско червено говедо.

Планираната ставка за Кампания 2023 е 84,57 евро на животно до 150-ата бройка и 67,66 евро над 150-ото животно. Бюджетът ще се разпределя между общо 45 000 животни от изчезващи породи средногодишно за следващите 5 години.

Допустими за подпомагане за стопани, които отглеждат в стопанството си поне 20 животни от изчезваща порода. Те трябва да са над 22 месеца, като няма горна възрастова граница. 

Реализация се доказва с:

•    мляко или млечни продукти в еквивалент мляко – 2000 кг, или мляко, предназначено за изхранване на новородени и подрастващи животни в други стопанства до определените в методиката количества;
•    0,25 говеда за клане, износ, вътрешнообщностна продажба или в други стопанства за реализация.

Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството е органът, който ежегодно удостоверява статуса на местните породи. Методиката за определяне на прага на застрашените породи е разработена от екип на Селскостопанска академия. 

В процес на изготвяне е Методиката за определяне на праговете на застрашеност в зависимост от рисковия статус на местните застрашени породи животни, уточнява Явор Гечев.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg