Ще има ли слой, който да обхване и отрази наклонените земеделски ниви? Това попитаха земеделски стопани по време на среща, организирана от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. Отговорът дойде от Георги Праматаров, директор в дирекция „Идентификация на земеделските парцели“  в аграрното министерство, който посочи, че наклоните няма да бъдат обособени в слой като линии или очертания. 

ГласувайтеОчаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

„След комуникация с ЕК се уточни, че ще се прилагат на ниво земеделски парцел, т.е. в заявлението за подпомагане. Информацията за наклоните няма как да бъде дадена предварително, тя трябва да се появи след като земеделските стопани си очертаят парцелите“, поясни експертът. 

За да се изчислят градусите, министерството дава информация на Държавен фонд "Змеделие" за т.нар. височинен модел на релефа, който се извлича от самолетното заснемане.

Така че от цифровата ортофотокарта се взима допълнителната информация, в която се съдържат данни за надморската височина във всяка клетка в размер 4 м на 4 м. Ако в даден парцел има 100 такива точки, на тяхна база ИСАК ще изчисли колко е средният наклон в него. 

Кога ще се случи това? „В момента тази функционалност се разработва във фонда. Със сигурност това изисква сериозен изчислителен ресурс, ще се случва на отделен сървър и ще се прави след като приключи очертаването“, посочи Георги Праматаров и добави:

„Имахме няколко варианта – единият беше да се прилага на ниво слой, който обхваща зони с един и същ наклон или с един и същи тип наклон според градусите. Това обаче щеше да усложни изчислението в едно стопанство, което има най-различни типове наклони. Друг вариант беше да се изчисляват наклоните на ниво референтен парцел, т.е. физически блок. Но в един огромен физически блок щеше да се наложи усредняване. Комисията реши, че най-правилно е да се прилага на ниво парцел и затова ще се изчисляват в процеса на заявяване“. 

Идеята е информацията за наклона да се съдържа в самия парцел. Към данните за геометрия, форма, засята култура да се допълни и градусът на наклона, за да може тази база да се използва при следващите споразумения.

"За нас наклоните са важни и трябва да ги отразим в заявленията, защото това е базово изискване и чрез тях можем да надградим екосхемите", посочи Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.