В рамките на полеви демонстрации в Украйна бяха представени възможностите за обработване на слънчоглед с помощта на дрон. След като е установен проблемен участък с ширина около 50 метра в средата на поле от слънчоглед, агрономи решават да бъде внесен инсектицид с помощта на дрон-пръскачка с 10-литров резервоар, информира latifundist.com.

Как летящите технологии променят производството на ягоди

За демонстрацията е използван октокоптер Agras MG-1S, включова оособеност на този апарат е, че прецизно пилотира до зададена траектория.

По думите на Андрей Задерей, мениджър на компанията-производител, функцията на оператора на октокоптера се свежда до маркиране на участъка (в системата се въвеждат GPS-координати), въвеждане на параметри за пръскане (височина на полета над културата, скорост на полета, скорост на подаване на течността и др.) и промиване на резервоара. Всичко останало се осъществява в автоматичен режим. Пилотът дори не е необходимо да контролира ръчно дрона – след като апаратът изпълни мисията си, той сам се връща на първоначалната позиция.

За подготовката на устройството е необходимо около половин час.

Преди да се напълни резервоара на дрона, необходимо е да се изчисли концентрацията на препаратите.

За 7 минути желаната площ от 0,4 ха е обработена с инсектицида. От батерията на дрона са изчерпани едва 30%.

Заради завихрянето на въздуха се създава ефект на хеликоптер. Потоци от въздух „разбиват“ работния разтвор на много малки капки и той попада в земята. Виждаме как препаратът в по голямата си част попада в долната част на растенията, информира продуктовият мениджър на компанията Валерий Литвиненко.