Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) създаде свой канал в Youtube, в който публикува информационни видеа, за това как земеделците могат лесно да се докоснат до пълната функционалност на Системата за електронни услуги (СЕУ).

Как се изпраща заявление от СЕУ за зареждане в ИСАК?

В този информационен материал от поредицата как работи електронната система на ДФЗ, разказваме как може да декларирате култури и да заявите схеми и мерки в СЕУ.

След като сте създали вашите БЗС-та и парцели следва да попълните информацията за отглежданите земеделски култури, както и да изберете желаните от вас схеми и мерки за подпомагане. 

За целта от бутона “Редакция”, разположен в колона Документ, достъпвате вашето заявление за подпомагане. На екрана виждате секция, която съдържа списък от схеми и мерки, като е необходимо срещу всяка една от тях да отбележите дали желаете да бъде включена към вашето заявление за подпомагане. След което да съхраните промените от бутона, разположен в долния десен ъгъл на секцията.

При кандидатстването по електронен път все още не е наличен пълният списък от схеми и мерки за подпомагане. Кандидатите могат да очертаят земеделските си площи като заявят наличните схеми и мерки, а след това при посещението си в ОСЗ, да добавят схемите и мерките, които не са налични в СЕУ към момента. 

Подавали ли сте заявление за директни плащания онлайн? Вижте как!

Под бутона за съхранение на информацията относно схемите и мерките е разположен бутона за табличен изглед на БЗС и парцели. Чрез него достъпвате таблицата с очертаните от вас БСЗ-та и парцели към вашето заявление. В нея виждате композитни номера, схеми и мерки и др.

В долната част на таблицата се визуализира малка карта, която отговаря на геометрията на избрания от вас парцел. Отглежданите култури в стопанствата се попълват в колона “Култура”, като срещу всеки парцел има разположен бутон, чрез който се отваря списъка със земеделски култури. В горната му част има разположено поле за търсене, оттам добавяте и съответните култури по номер или ключова дума.

В последните колони на таблицата, разположени в дясно, се отбелязват желаните от вас схеми и мерки за подпомагане за всеки отделен парцел. 

След като попълните информацията за всички парцели, трябва да я запазите от бутона “Запази” - разположен под таблицата.

Ако разполагате с много на брой парцели, може да използвате опцията за автоматично попълване. Чрез нея може да една или повече колони да изберете стойност и да я попълните автоматично за всички парцели.

Не забравяйте, че преди да изпратите заявлението си за зареждане в ИСАК, е необходимо всички задължителни полета на таблицата с БЗС-та и парцели да бъдат попълнени.