В Германия не съществуват ограничения пред придобиването на земеделска земя нито за чужденци, нито за юридически лица. Вместо това вероятността от спекулации се контролира от годишен мониторинг на цените на поземлените участъци, който се извършва от група независими брокери, информира dw.com.

Одобриха нормативните промени за подпомагане на земеделците

Сравняването на цените на продаваните поземлени имоти от тази база данни позволява да се проследяват завишените и занижени цени. В случай на аренда на земя (под аренда се намират 60% от обработваемите земи, а често арендодатели са общините) арендаторът трябва да посочи какви култури ще отглежда и в бъдеще няма право да се отклонява от сключения договор.

Освен това фермерите трябва да спазват определен сеитбооборот и не могат да сеят една и съща култура два пъти подред на една площ. По този начин законодателството възпира практики, изтощаващи земята.

В източните земи беше предоставена привилегия на бившите собствени на земеделски земи: след приключване на определен период те биха могли да изкупят бившите си земи на 65% от пазарната им цена.  Преди това те трябва да са ги наели за не повече от 6 години, в рамките на които трябва да демонстрират своето правилно използване на земята.

Арендата на земеделските земи в Германия възлиза средно на 330 евро/ха. Със 100 евро/ха повече спрямо 10 години назад. Средната продажна цена на земеделските площи е от 10 000 евро/ха в провинция Саарланд до 65 000 евро/ха в Бавария.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Стайко Стайков: Земята в Добруджа поевтинява

Обвързаната подкрепа е трън в очите на някои хора

На пазара за земя: Вижте цените в Северозапада