При етикетирането на меда се въвеждат нови правила, като поленът вече няма да се изписва като съставка на пчелния мед, тъй като е негов естествен съставен елемент. Това предвижда постановление за изменение и допълнение на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.
 
Изменението на Наредбата е свързано с новите европейски изисквания, които въвеждат и изискването върху етикета да се посочва страната или страните на произход, където е бил добит медът.
 
Изискванията влизат в сила от 24 юни 2015 г. Продуктите, които са пуснати на пазара или етикетирани преди тази дата могат да продължат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на количествата. Целта на измененията е да се гарантират справедливи търговски практики и да се защитят интересите на потребителите.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!