Правителството одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.
 
Заседанието ще се проведе в периода 13-15 септември в Клерво, Люксембург. Основната тема на дискусия ще бъде „Земеделие, ориентирано към климатичните изменения“ с фокус върху приноса на изследванията и трансфера на знания към земеделската практика, съобщиха от Правителствената информационна служба.
 
Европейското земеделие разполага с необходимия потенциал и би могло да даде своя значителен принос за смекчаване на последиците от климатичните промени чрез по-добро управление на азотните торове и животинските отпадъци, оптимално използване на водните ресурси, въвеждане на алтернативни производствени технологии, нарастваща употреба на възобновяеми източници на енергия и биогорива от второ поколение.
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!