От днес, 23 ноември започва прием на заявления по извънредното подпомагане за млечния сектор. Подпомагането ще обхване производители на краве мляко, както и земеделските стопани, които отговарят на критериите за подпомагане по четирите извънредни схеми за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, овце-майки, кози-майки и биволици, засегнати от кризата в сектора.
 
Четири са схемите, одобрени за подпомагане:
 
1. Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г.
2. Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството.
3. Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството.
4. Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството.

Не подлежат на подпомагане кравите с месодайно направление!

Включените в списъците производители трябва да подадат заявление по образец в областната дирекция на ДФЗ по постоянен адрес за физическите лица или адрес на управление на юридическите лица в срок от 23 ноември до 4 декември 2015 г.
 
Всеки един производител може да подаде само едно заявление за подпомагане по всяка от схемите:
 
- Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г. с бюджет от 5 447 975 лв.
- Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството с бюджет от 4 470 400 лв.
- Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството с бюджет от 3 082 330 лв.
- Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството с бюджет от 283 280 лв.
 
Министърът на земеделието и храните в срок до 10 декември 2015 г. определя със заповед размера на плащането за килограм краве мляко и за едно допустимо за подпомагане животно по схемите. 
 
 
 
 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!