Износът на българска пшеница и ечемик отбелязва трайно увеличение през тази стопанска година, показват оперативните данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за експедицията на зърно през основните морски пристанища на страната.
 
 
Общият износ на пшеница през Пристанище Варна от началото на пазарната 2017/2018 г. до сега изпреварва с 6.1% миналогодишния, като възлиза на близо 1.7 млн. тона, като 33 хил. тона от тях са транспортирани през последната седмица.
 
При ечемика увеличението е петкратно – от 17 379 тона през предишната пазарна година на 95 476 тона през тази. За поредна седмица обаче експортът на този вид зърно, както и на рапица през порта остава в застой.
 
През последните няколко години Пристанище Варна формира около 50% от общия износ на пшеница и царевица и около 30% от този на ечемик, слънчоглед и рапица, уточняват експертите от МЗХГ.
 
 
През последната седмица през Пристанище Варна не са преминавали товари с царевица и слънчоглед за износ. Въпреки това, износът на двете култури през порта от началото на септември 2017 г. до 6 май 2018 г. бележи ръст от над два пъти на годишна база – съответно 392 814 тона и 268 185 тона.
 
По данни на „Пристанище Бургас“ ЕАД, което е оператор на терминал Бургас – Изток 1, от началото на тази пазарна година до сега оттам са изнесени 19.7 хил. тона пшеница или с около 40% по-малко спрямо същия период на миналия сезон, а износ на ечемик и рапица все още не е регистриран. Към момента не е отчетен износ на царевица и слънчоглед от „Пристанище Бургас“.
 
От началото на 2017/2018 пазарна година няма внос на зърнени и маслодайни култури през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас, уточняват от министерството.