Средните изкупни цени на зърното до 2025 г. се предвижда да са около два пъти по-високи от тези през 2017-2021 г. Тези оценки се базират на допускания, че инфлацията в глобален мащаб в следващите 2-3 години ще остане над 10% годишно и няма да се наблюдават по-тежки геополитически рискове и природни аномалии, които да се отразят на реколтата.

Гласувайте: Какви ренти се изплащат за стопанската 2021/22 година?

При пшеницата средните цени за периода 2022-2025 г. се прогнозират на 740 лв./тон, докато в предходните 5 години са били 338 лв./тон. Оценките за царевицата са за 690 лв./тон, слънчогледа – 1300 лв./тон, и рапицата – 1450 лв./тон, посочват от Центъра за икономическия изследвания в селското стопанство (CAPA). 

Относно структурата на производство на 5-те основни полски култури се очаква ръст на площите при пшеница и царевица. Средните реколтирани площи с пшеница 2017-2021 г. са 1,19 млн. ха, а за 2022-2025 г. се предвиждат 1,26 млн. ха. При царевицата в предходните 5 години площите са 512 хил. ха, а между 2022-2025 г. се очаква да достигнат 575 хил. ха.

По отношение на производството анализаторите от САРА предвиждат то да надвиши 13,5 млн. тона общо за 5-те култури в поне две години между 2022-2025 г. 

Осредненото производство на пшеница се изчислява на 6,8 млн. тона, докато между 2017-2021 г. е било 6 млн. тона. По-високо производство се очаква и при царевицата, където средно за периода 2022-2025 г. добитите годишни количества се оценяват на 3,7 млн. тона, докато за последните 5 години са били 3,28 млн. тона.

Според предвижданията на FAPRI към Университета в Мисури в следващите години предстои постепенно понижаване на цените на зърнените и маслодайни култури, като те ще бъдат с около 20% под тези от средните за пазарната 2022/23, но и около 30% над тези, които са били в периода 2016-2020 г. Прогнозира се понижение на разходите за енергия и суровини, които сега водят до по-високи цени на продукцията.