Голям интерес отчитат LocalFood след първите три национални обучения във Варна, Бургас и Велико Търново. Вчера в старопрестолната столица Велико Търново се проведе първото в региона обучение за микро бизнеси. Късите вериги винаги са били атрактивна тема за фермерите, които искат да се изявят и затвърдят на пазарната нисша. На обучението присъстваха близо 30 земеделски производители, преподаватели в аграрни университети, консултантски фирми, експерти в бранша и специалисти от ОДБХ – Велико Търново. 
 
Събитието се организира от Фондация „ЛокалФууд.бг” – основател на новата мрежа за мести храни LocalFood.bg , която подпомага стартирането и развитието на микро предприятията в областта на устойчивото земеделие и производство на храни. Националната програма за обучения на тема "Бизнес работилница за местни храни" е част от проекта „LocalFood.bg - инкубатор за стартиращи микро бизнеси в областта на храните и катализатор за промяна“.
 

 

Първата част на семинара обедини общо 3 лекции, които запознаха присъстващите на събитието с основните въпроси и проблеми при легализирането на своя бизнес, както и с цялостното позициониране на пазара. Първата лекция бе представена от Ивана Мурджева, която е юридически експерт и участник в работни групи на Министерство на земеделието и храните по въпросите за малките производители. Темата разгледа първите стъпки в легализацията на стартиращи микро бизнеси в областта на земеделието и храните. Заглавието на презентацията бе Космос от възможности, тъй като синтезирано представи едно огромно поле от възможности, но също така и грешките, които неимоверно ги съпътстват. В тази тема бяха поместени и въпроси относно Наредба 26 и подмярка 6.3, които пряко касаят малките стопанства. 

 

 

Втората лекция представи Вяра Вягова, която е специалист по контрол и качеството на храните. Нейната презентация разгледа видовете хранителни обекти, различните стъпки при тяхната регистрация и етикетирането на хранителните продукти. Тема включи различните документи, които са необходими на производителите, за да се регистрират – една изключително актуална тема, тъй като това е техният главен проблем и страх. Разгледаха се етапите на регистрация, оптималните варианти за разпределение на оборудването, нужните документи при наемането на персонал, а също така транспортирането и етикетирането на храни от животински произход.

 

 

Организаторът на събитието Гергана Кабаиванова, експерт по продуктов маркетинг, дизайн и фермерски пазари представи една наистина много важна тема за всички производители. Лекцията разгледа продуктовото представяне и това по какъв начин фермерите най-лесно могат да достигнат до пазара печелившо. Специалистът обясни, че фермерските пазари напълно се различават от общинските и тяхната цел е предимно да се обменя и споделя опит, а не реализирането на продажба. Други важни акценти бяха възможностите за етикетиране и важността от личностна креативност, тъй като е от съществено значение етикетът да има нотка от самия производител, който да го прави лесно разпознаваем. Изговори се много и за позиционирането на магазин или съответно фермерски пазар и нуждата от локалност на прохождащия бизнес.
 
 
 
 
След първата част присъстващите имаха възможност да си починат и да се насладят на обяд с атрактивен фермерски кетъринг. Веднага след паузата, експертите от Фабрика 360 Теодора Иванова и Елеонора Карнаса, представиха идеята на социалното предприемачество и възможностите за финансиране при стартиране на бизнес. Темата приключи с дискусия. 
 

 

Последната лекция от програмата на събитието представи успешния модел за местно занаятчийско предприемачетво. Темата води Весела Николаева, която е експерт по комуникации и дългогодишен журналист. 
 
Националното обучение продължава и в други три града. В Пловдив ще се проведе на 14 юли в Дом на културата „Борис Христов“, на 20 юли експертите ще посетят Есенс Центърът в София и на 22 юли ще бъдат във Феникс Кафе във Видин.