Ново пристанище ще улесни търговията със зърно по Дунава. Строежът на порта край Силистра трябва да започне най-рано през 2021 г. и да отнеме 2 години. 

На дневен ред в Добруджа: Есенна сеитба

Инвестицията е на стойност 20 милиона евро. В плана на новото съоръжение е посочено то да бъде мултифункционално и да може да се използва за товарно-разтоварни дейности за широк спектър от товари, които да се транспортират по река Дунав. 

ъдещото пристанище ще разполага със зърнобаза с 20 силоза, които имат капацитет от 200 000 тона пшеница или 100 000 тона слънчоглед. Ще включва и товарeн порт с две корабни места, от които да се товарят по 5000 тона зърно на ден.

През месец август приключи процедурата по ОВОС, уточняват от РИОСВ – Русе. Решението е оповестено в сайта на РИОСВ, на таблото за обяви и в публичния регистър на процедурите в регламентираните срокове. 
Новият порт ще улесни производителите от Силистренска и Добричка област при търговията със зърно.

В момента стопаните жънат по-ниски добиви от пролетните култури в сравнение с есента на 2019 г., но отчитат положителна тенденция в цените на зърното. Слънчогледът надхвърли 800 лв./тон и вече има оферти до 880 лв./тон.

В Добруджа жътвата на маслодайната култура вече е към финала си при среден добив от 181 кг/дка. При царевицата остават още около 40 % за реколтиране. Резултатите не са удовлетворяващи за производителите, достигат средно по 349 кг/дка.