Продължава жътвата на слънчоглед и царевица, като реколтираната продукция остава под нивата отпреди една година, вследствие на отчетените към момента по-ниски средни добиви. 

Берберов: Отиваме към субтропичния климат, нужни са алтернативни култури

По оперативни данни на земеделското министерство до 10 септември са прибрани 1 222 хил. тона слънчоглед и 734,9 хил. тона царевица.

Средният добив при маслодайния слънчоглед е 194 кг/дка, а при царевицата за зърно - 440 кг/дка.

Най-слаба е реколтата в източните райони на страната. На запад ситуацията е по-добре заради по-благоприятната климатична обстановка тази година. 

На фона на тези данни по-висок среден добив отчитат в Пернишка област, където също започна прибирането на слънчогледа. Данни от областна дирекция „Земеделие“ - Перник сочат, че до този момент средно се прибира по 227 кг/дка слънчоглед. Реколтирани са 10,7% от общо 9008,95 ха. 

Слънчогледът, който е предпочитана пролетна култура от стопаните в Пернишкия регион, тази година е 100% пропаднал в 204, 97 ха площи.

За разлика от добивите обаче цената на слънчогледа отбелязва покачване. На седмична база увеличението е с 8,2%, сочи справка от аграрното министерство.

Годишното увеличение при цените на слънчогледа е 19,9%

Данните сочат, че всички наблюдавани основни зърнени и маслодайни култури се изкупуват на по-високи ценови нива отколкото по същото време на миналата година. През последната седмица се отчита леко намаление при средните изкупни цени на царевицата с 0,4%.

В социалните мрежи стопани вече правят справки как е по региони. По техни думи високоолеиновият слънчоглед се котира на 800 лв./тон. Вече има предложения за 810 лв./тон в Ямбол, 830 лв./тон в Плевен и 880 лв./тон в Добрич. Обикновеният маслодаен върви от 790 до 850 лв./тон, споделят зърнопроизводители.