След близо три месеца свикаха отново Областната епизоотична комисия във Видин. Регулярните иначе срещи бяха спрени за 90 дни заради въведената противоепидемична ситуация във връзка с коронавируса.

Отново диви прасета с АЧС

Мерките  отложиха във времето изпълняваните дейности и ангажименти на институциите, заложени в Плана за контрол и предотвратяване разпространението на Африканска чума по свинете (АЧС) на територията на България през 2020 г.

„С настъпването на летния сезон, който се явява и критичен за разпространението на заразата, ще продължи практиката да се свиква комисията поне два пъти месечно”,  каза областният управител Момчил Станков на провелото се заседание на Областната епизоотична комисия.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Данков отбеляза, че от началото на годината няма регистрирани огнища на АЧС при домашно отглеждани прасета, но има вторични огнища, констатирани при диви свине.

Стана ясно още, че на територията на областта няма констатирани положителни проби на заболяването при домашни свине. „От взетите от началото на годината общо 375 проби от диви свине само три са положителни, като те са установени още през януари и февруари. Продължава вземането на контролирани проби и от индустриалната ферма в град Дунавци“, информира ветеринарният специалист.

комисия

На провелото се заседание бе представена и информация относно разпространението на заболяването Инфлуенца по птиците в страната, като бе уточнено, че към момента няма доказан случай в област Видин. Ветеринарните специалисти информираха за констатирано огнище на заболяването Нюкясълска болест по птиците в два животновъдни обекта - лично стопанство, в село Гюргич, община Ружинци.

„Незабавно са предприети мерки за ликвидиране на огнището. В двата обекта са отглеждани общо 117 птици, 102 са загинали вследствие на болестта, а останалите бяха  умъртвявани по хуманен начин“, информира д-р Велков, началник отдел „Здравеопазване на животни“.

На територията на село Гюргич са ваксинирани над 900 броя отглеждани птици, проведена е първична дезинфекция на обектите и след 21 дни предстой последващо третиране против заразата.

По отношение на регистрацията на животновъдните обекти за отглеждане на животни за лични нужди стана ясно, че подадените до момента заявление са над 1270. Ветеринарите специалисти апелираха за по-голяма активност при регистрация на стопанства за отглеждане на прасета за лично ползване и отбелязаха, че при възникване на огнище на АЧС именно собствениците на животни от регистрирани обекти ще имат право на  обезщетение.